Fragt med omtanke
Langt størsteparten af vores mange forsendelser leveres med postnords ”Pakker med omtanke” som Co2-kompenserede pakker.
Siden 2021 har vi doneret 10 øre pr. pakke vi afsender
– beløbet tilfalder Den Danske Naturfonds unikke projekt i Hals Mose

Intet går til spilde
Ud over vores donation genbruger vi samtlige papkasser, som vi selv modtager varer i.
Vi benytter ligeledes disse papkasser til opbevaring af vores produkter på eget lager.
Vi genbruger naturligvis også al fyldet, elastikker og evt. plastposer, som vores produkter har været emballeret i - på vej til os.
Overskudspap perforeres og genbruges som fyld i vores forsendelser.

Som sagt, vi bestræber os på, at intet går til spilde, men får et nyt 2. liv.

Dette gælder også vores kontormøbler og elektronik, der for en stor dels vedkommende er renoveret og genbrugt for at skåne miljøet.