FAQ - SuperTooth Buddy

Hvad betyder parring (tilkobling)
Tilkobling/parring er, når der er etableret forbindelse mellem SuperTooth Buddy og en mobiltelefon udstyret med bluetooth teknologi. Tilkobling skal kun ske den første gang, SuperTooth Buddy forbindes til din mobiltelefon.


Hvad betyder multi-point?
SuperTooth Buddy kan kobles til to bluetooth enheder samtidigt. SuperTooth Buddy kan være aktiv på begge telefoner. Du kan ringe, acceptere eller afvise indgående opkald på de 2 telefoner, som du har sluttet til din SuperTooth Buddy.


Hvordan kobler jeg SuperTooth Buddy til en bluetooth telefon?
Tilkobling af Supertooth Buddy til din bluetooth mobiltelefon sker ved at oprette et link eller en forbindelse mellem de to enheder. Tilkoblingen kræves kun én gang for hver telefon.


Automatisk tilkobling:
VIGTIGT: Tjek at din telefons bluetooth er aktiveret og søgbar. Placér din telefon og dit headset tæt på hinanden. Tryk på og hold ON/ OFF knappen nede på Buddy til bluetooth indikatoren blinker rødt / blåt. 
Bemærk: Buddy søger op til 1 minut. Hvis den ikke finder din telefon, skal du trykke multifunktionstasten (grøn knap) igen. Din Buddy er nu tilsluttet og klar til brug.Ældre telefoner kan bede om en adgangskode / PIN-kode. Tryk 0000 og tryk på OK. Din Buddy er nu tilsluttet og klar til brug.


Normal tilkobling:
Tryk på og holde ON/OFF knappen nede, indtil bluetooth indikatoren blinker rødt / blåt. Din Buddy er nu i tilkoblingsmode.
Når Buddy er i tilkoblingsmode, får du adgang til bluetooth menuen på telefonen. Slå bluetooth funktionen til og udfør en bluetooth søgning (se eventuelt i din telefons manual).
Når telefonen vises på listen over bluetooth enheder, vælges ST BUDDY.
Hvis telefonen beder om en adgangskode / PIN-kode, skal du indtaste 0000 og tryk OK.
Din Buddy er nu klar til brug.

Hvordan forbinder jeg SuperTooth Buddy til mine to bluetooth telefoner ved at bruge multipoint funktionen?
Tjek at multipoint funktionen er aktiveret på SuperTooth Buddy (se FAQ længere nede). Dette skal kun gøres én gang, nemlig den første gang Buddy kobles til en ny telefon. Sluk Buddy ved at trykke på og holde ON/OFF knappen nede, indtil lysdioden blinker rødt. Du vil høre et bip. Den ekstra telefon kobles op som beskrevet i "Hvordan kobler jeg SuperTooth Buddy til en bluetooth telefon" i FAQ ovenfor. Den første telefon du tilslutter, er den primære telefon. Tilslut den primære telefon manuelt (via bluetooth menuen på din telefon), tænd derefter den anden telefon, og tilslut den. Når du herefter tænder telefonerne, kobles de automatisk til SuperTooth Buddy.

Begge mine telefoner er forbundet med min SuperTooth Buddy. Er én af dem prioriterede?
SuperTooth Buddy kan oprette forbindelse samtidigt til to bluetooth telefoner. Den sidst tilsluttede telefon (eller den sidste telefon, der havde et opkald)
er indstillet som den primære telefon, og den anden telefon er dermed automatisk den sekundære.

SuperTooth Buddy er aktiv på begge telefoner.
• Stemmestyret opkald og re-dial foretages ved hjælp af den primære telefon.
• Du kan acceptere eller afvise opkald fra begge telefoner.
• Hvis du accepterer et opkald, er den telefon du accepterer opkaldet fra nu den primære.

Behøver jeg at oprette forbindelse til SuperTooth Buddy igen via telefon næste gang, jeg kobler mig på efter afbrydelse?
Nej, du behøver kun at oprette forbindelse til SuperTooth Buddy med telefonen første gang.

Jeg har fulgt instruktionerne for tilkobling til SuperTooth Buddy, - men det virker ikke!
Slet den aktuelle tilkobling til SuperTooth Buddy i telefonens menu. Sluk telefonen, hvis muligt tag batteriet ud i et par sekunder, sæt det i igen og tænd derefter mobiltelefonen. Nulstil din SuperTooth Buddy (se FAQ længere nede; Hvordan nulstiller jeg min SuperTooth Buddy?). Tænd for SuperTooth Buddy.  Sæt Buddyen i tilkoblingsmode (se FAQ længere oppe) og tilslut den til din mobiltelefon (se eventuelt i din mobiltelefons brugermanual).


Jeg har fulgt de automatiske tilkoblingsinstruktioner, - men det virker ikke!
Tjek at der ikke er andre bluetooth telefoner eller bluetooth enheder inden for en meter fra din SuperTooth Buddy under den automatiske tilkobling. Tjek at din bluetooth telefon er kompatibel med automatisk tilkobling, og at bluetooth mode på din telefon er aktiveret (se eventuelt i brugervejledning til din telefon). Placér din telefon ca. 10 cm fra SuperTooth Buddy.


Når jeg bruger multipoint-funktionen, og ikke den automatiske tilkobling på min sekundære telefon.
Tjek at der ikke er andre bluetooth telefoner eller bluetooth enheder inden for en meter fra din SuperTooth Buddy under den automatiske tilkobling.

Tjek at din bluetooth telefon er kompatibel med automatisk tilkobling og at bluetooth mode på din telefon er aktiveret (se eventuelt i brugervejledning til din telefon). Placér din telefon ca. 10 cm fra SuperTooth Buddy.


Hvordan nulstiller jeg min SuperTooth Buddy?
Fra slukket tilstand, tryk og hold ON/OFF knap nede på Buddy til bluetooth indikatoren blinker rødt / blåt. Tryk og hold, indtil du hører et bip – og slip knappen. Alle indstillinger er nu slettet.


Min telefon er koblet til min SuperTooth Buddy, men jeg kan ikke høre nogen lyd i højtaleren.
Både din telefon og din SuperTooth Buddy skal være tændte. Hvis bluetooth indikatoren blinker blåt, når du ringer, kan du trykke på den grønne knap for at indstille forbindelsen til den tilkoblede telefon (den primære telefon). Du kan også indstille bluetooth forbindelsen via bluetooth menuen på din telefon (se eventuelt i din telefons brugervejledning).


Hvor mange bluetooth telefoner kan jeg koble til min SuperTooth Buddy?
SuperTooth Buddy kan kobles op med op til 8 telefoner til. En ekstra tilkobling vil automatisk slette det telefonnummer, der ikke har været anvendt i længst tid. Kun 2 af de 8 telefoner kan være tilsluttet samtidig på SuperTooth Buddy.


Under tilkobling, hvad er adgangskoden / PIN SuperTooth Buddy?
PIN-koden er 0000


Kan PIN koden 0000 ændres under tilkobling til SuperTooth Buddy?
Nej, koden er 0000 fastsat af SuperTooth Buddy og kan ikke ændres.

 

Hvor mange bluetooth telefoner kan tilsluttes samtidigt til min SuperTooth Buddy?
To telefoner kan være tilsluttet samtidig til SuperTooth Buddy.


Når jeg bruger min SuperTooth Buddy, bliver lyden lavere eller er af ringere kvalitet. Hvordan skyldes det?
SuperTooth Buddy løber tør for batteri. Når batteriet er lavt, lyser batteriindikatoren rødt.
Når den tilsluttede telefonen er ved at løbe tør for strøm, bliver telefonforbindelsen til netværket dårligere.
Alternativt, er SuperTooth Buddy for langt væk fra den tilsluttede telefon (rækkevidden af bluetooth er 10 meter).

 

Understøtter min Supertooth Buddy "Stemmestyret opkald" funktion?
Ja, hvis din telefon understøtter denne funktion. Desuden skal funktionen være aktiveret på din telefon (se eventuelt i din telefons manual).
Tryk på multifunktionstasten (grøn knap) i et sekund. Når du hører et bip, skal du sige navnet på den person, du vil ringe til. Sig navnet tydeligt, som hvis det skulle optages på telefonen.
Buddy gentager navnet, telefonen vil derefter kunne ringe til telefonnummeret automatisk.
Bemærk: Stemmestyret opkald virker kun, hvis telefonen er forbundet til SuperTooth Buddy. Hvis to telefoner er tilsluttet SuperTooth Buddy, er stemmeopkaldsprogrammet kun muligt fra den primære telefon.


Understøtter SuperTooth Buddy "Automatisk besvarelse" funktion?
Ja, hvis din mobiltelefon understøtter denne funktion. Funktionen aktiveres på mobiltelefonen (se eventuelt i din telefons brugervejledning).

 

Hvordan kan jeg vide, når SuperTooth Buddy er løbet tør for batteri og skal genoplades?
Når batteriet er lavt, blinker batteriindikatoren rødt.


Kan jeg aktivere / deaktivere Multipoint funktionen på min SuperTooth Buddy?
Ja, Se i FAQen under ” Hvordan forbinder jeg SuperTooth Buddy til mine to bluetooth telefoner ved at bruge multipoint funktionen?”. For at deaktivere Buddy i tilkoblings- eller standby mode, skal du trykke på og holde lydstyrke-knappen nede, indtil du hører et bip.


Hvordan deaktiverer jeg Multipoint funktionen på min SuperTooth BUDDY?
Deaktivér Buddy i tilkoblings- eller standby mode, ved at trykke på og holde Volume- knappen nede, indtil du hører et bip.